ŠŤASTNÁ Škola

Společně budujeme místa, kde šťastní učitelé vzdělávají šťastné děti.

Přinášíme dlouhodobý pozitivní vliv na život žáků i pedagogů. Výsledkem naší práce ve školách je celkové zlepšení prostředí, respektu a spolupráce a obnovení radosti z učení. Zároveň dochází ke snížení konfliktů, psychických potíží i tragických případů.

Jsme vzdělávací společnost s akreditací MŠMT pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v oblasti wellbeingu, prevence konfliktního jednání (šikany a sebepoškozování) a syndromu vyhoření.

Pomozte nám realizovat naše projekty ve školách, které nemají dostatek finančních prostředků. PODPOŘTE NÁS na Donio.cz

Představujeme  novinku digitální wellbeing

hra v aplikaci glitr

MYŠLENKY V TVÉ HLAVĚ

Vytvořili jsme 1. hru O MYŠLENÍ A MYŠLENKÁCH, o tom, co způsobuje, že se necítíme dobře a kde můžeme hledat pomoc a klid.

Naše hra je srozumitelný a dostupný vzdělávací nástroj pro porozumění tomu, jak vzniká psychická nepohoda a jak jí můžeme čelit, zvládnout a změnit v psychickou pohodu a zdravé nastavení mysli. 

workshopy pro pedagogy

S AKREDITACÍ MŠMT pro pedagogické pracovníky: MŠMT- 8662/2023-5-403

 • WELL-BEING A PSYCHOHYGIENA VE ŠKOLÁCH
 • PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ
 • PREVENCE KONFLIKTNÍHO JEDNÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Zaměřujeme se na pedagogy. Naším cílem je pomoci škole vybudovat pevné základy, kterými jsou dobré vztahy a ochota spolupráce. Víme, že v atmosféře porozumění se tvoří prostor pro prohloubení důvěry mezi pedagogem a žákem, ochota naslouchat a tvořit kvalitní vztahy, vzájemný respekt, efektivní komunikace mezi pedagogy navzájem i mezi žáky a pedagogy. 

Cíle, ke kterým směřujeme:

 • skutečné naslouchání a porozumění
 • budování důvěry a dobrých vztahů
 • zvýšení odolnosti vůči stresu
 • nacházení nových způsobů řešení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

TÉMATA WORKSHOPŮ:


V rámci našeho programu PEDAGOG - SRDCE ŠKOLY ♥ pořádáme

každou 1. středu v měsíci

EXKLUZIVNÍ WEBINÁŘe

PRO PEDAGOGy

o tom, Jak ještě lépe, bez úsilí a s radostí zvládat svou profesi

VÉCE INFORMACÍ A ZÁZNAMY WEBINÁŘŮ NAJDETE V ČLENSKÉ SEKCI

V OBDOBÍ 7. 2. - 20. 3. 2024 PROBÍHALY WEBINÁŘE

se švýcarskou pedagožkou

fenellou blakaj

Webináře přináší inovativní pohled na vzdělávání v souvislosti s principy fungování mysli. Už jen logické pochopení těchto principů výrazně snižuje stresovou zátěž a přináší významnou psychickou úlevu, vyrovnanost, klid a nadhled jak v pedagogické práci tak v osobním životě. Nabízí větší možnosti jak zvládat náročné situace a nacházet nová řešení i tam, kde se to jeví jako beznadějné.

Jdeme však ještě dál...

Webináře mají potenciál dotknout se účastníků mnohem hlouběji a oslovit lidské stránky: prohlubují schopnost vnímání, vzájemného porozumění a respektu. Zvyšují odvahu k větší autentičnosti, pomáhají opět nastartovat radost a nadšení z práce pedagoga, uzdravují vztahy a vedou      k většímu prožitku štěstí - v osobní i pracovní rovině.

TÉMATA WEBINÁŘŮ:

 1. VĚDOMÝ UČITEL
 2. MYŠLENÍ JAKO INDIVIDUÁLNÍ PROCES
 3. BEZKONFLIKTNÍ VZTAHY
 4. KONFLIKTY A DISCIPLÍNA

 

VÉCE INFORMACÍ A ZÁZNAMY WEBINÁŘŮ NAJDETE V ČLENSKÉ SEKCI

program

webináře budou probíhat 1x za 14 dnů, vždy ve středu od 20:00 hodin

budou vedeny v německém jazyce a simultánně překládány do češtiny

VŠECHNY 4 MODULY JSOU ZDARMA

MODUL 1 / středa 7. února

vědomý učitel

 • Proč se v různých situacích cítíme a chováme právě takhle? Proč na stejné situace nereagujeme vždy stejně?
 • Hodnotíme situace skrze "myšlenkové filtry" - automaticky nebo vědomě? Lze to změnit?
 • Odkud pochází skutečný vnitřní klid a nadhled?

MODUL 2 / středa 21. února

Myšlení jako individuální proces

 • Subjektivní X objektivní pohled na věc. Čím je způsobeno odlišné vnímání a lze najít shodu?
 • Informace nebo způsob myšlení? Co má zásadní dopad na život náš i na životy lidí kolem?
 • Děti a jejich nálady, pocity, myšlení a chování - lze ovlivnit?

MODUL 3 / středa 6. března

vztahy

 • Co prohlubuje/ničí hloubku a důvěru ve vztazích? Vztah se sebou, s kolegy, žáky a rodiči. Respektující komunikace.
 • Problematické vztahy - změna pohledu a nacházení nových řešení
 • Odkud pochází frustrace, pocity nedocenění a touha po uznání?

 

MODUL 4 / středa 20. března

Konflikty a disciplína

 • Problémové děti, nároční rodiče, “toxické” vztahy - jak lépe zvládat konfliktní situace?
 • Disciplína a autenticita - sebejistota a jasnost v myšlení, v komunikaci, v jednání i v konfrontacích.
 • "Magický čtverec" jako nástroj vědomé komunikace.

s Fenellou se můžete setkat osobně 24.-26.5.2024 na Summitu NASLOUCHÁME SRDCEm >>>

fenella blakaj

Pedagožka a zakladatelka speciální soukromé školy v Basileji.

V této škole se věnuje tzv. "problémovým" dětem, které potřebují jiný přístup, než ve školách bývá běžné. Díky tomu se z "outsiderů" stávají sebevědomí, komunikativní a schopní mladí lidé, kteří nemusí mít strach o své budoucí uplatnění v životě.

Fenella též školí pedagogy z alternativních i klasických (státních) škol pro práci s jejich "problematickými" studenty. Velmi názornou formou ukazuje, jak  znovu najít vnitřní klid a trpělivost, efektivněji komunikovat a prohloubit vztahy i vzájemný respekt.

ZÁZNAMY WEBINÁŘŮ NAJDETE V NAŠÍ ČLENSKÉ SEKCI

Představujeme  projekt ŠŤASTNÁ ŠKOLA

nový směr ve vzdělávání

Tento projekt není jen o nových vzdělávacích metodách, ale o transformaci celého přístupu. Čelit rostoucímu trendu psychického ohrožení u žáků vyžaduje důkladnou změnu mindsetu ve školství.

Šťastná škola usiluje o vytváření prostředí, kde se děti učí životním dovednostem vedle akademických znalostí. Je vzorem pro všechny, kdo věří, že škola by měla být místem inspirace, radosti a rozvoje pro každého studenta i pedagoga.

Všechny děti přirozeně touží objevovat svět a učit se nové věci a snad všichni učitelé touží pomáhat dětem svět objevovat a rozvíjet se, dokud jim tuhle touhu něco nepokazí. My je "vracíme do hry" 😉

Využíváme inovativní know-how, aby ve školách zavládla větší pohoda jak na straně dětí, tak na straně pedagogů i na straně rodičů.

Stáhněte si prezentaci k projektu a představte jej ve své škole:

Jaké by to bylo, kdyby všichni ve škole zažívali pohodu a radost z učení, vzájemně se respektovali a více se do školy těšili?

Jaké by to bylo, kdyby ve školách vládla atmosféra porozumění, přijetí a podpory?

Co kdyby byla škola místem, kde se  učí:

 • Přirozeně a hluboce naslouchat a vzájemně se respektovat
 • Rozumět tomu, co jsou skutečné příčiny konflitů a nedorozumění
 • Být v pohodě i se špatnou náladou
 • Otevřeně komunikovatrozvíjet svůj potenciál

s kým pracujeme

Děti

Těšily se vaše děti na svůj první školní den?

Jak rychle se jejich radostné očekávání změnilo v nechuť vstávat a v nedělní úzkost, že už se zase blíží pondělí?

Můžeme to změnit.

UČITELÉ

I oni měli na začátku krásné sny.

Kolik iluzí ztratili? Kolik stresu denně zažívají? Kolik si toho vyslechnou od nespokojených rodičů? Kolik z nich je vyčerpaných, zklamaných, vyhořelých?

Umíme to změnit.
WEBINÁŘE PRO PEDAGOGY

RODIČE

Asi každý rodič si ze všeho nejvíc přeje pro své dítě, aby bylo šťastné.

Kolik zklamání, kolik slz, kolik naštvaných slov stojí vás a vaše děti školní docházka?

Může to být jinak.

Jak pracujeme

Projekty Šťastné školy zahrnují práci s vedením školy, pedagogickými pracovníky, dětmi i rodiči.

 • Dodáváme speciální programy: prevence šikany, stresu, vyhoření, práce s emočním vypětím a nepříjemnými pocity.
 • Nabízíme programy na podporu komunikace, duševní hygieny a wellbeing.
 • Sestavíme pro každou školu program, který jim pomůže zvládnout téma, které aktuálně řeší.
 • Pořádáme individuální a skupinová koučovací sezení.

Více o projektu Šťasná škola bylo řečeno na Besedě Šťastnější Česko v Kutné Hoře >>>

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

 

REFERENCE ze ZŠ Úlibice:

V tomto školním roce se moje škola zapojila do projektu Šťastná škola a ve všech ohledech to bylo ŠŤASTNÉ rozhodnutí. Z kraje roku jsem nejprve sám (v roli ředitele) využíval individuální koučink s Janou Bolkovou. Nebylo lepšího rozhodnutí za celý rok, než si pravidelně (téměř každý týden) dopřát 60 minut naslouchání jeden na jednoho. Otevírali jsme jak pracovní, tak soukromá témata a celkově mi tento koučink pomohl obstát hned v několika krušných momentech uplynulého roku. O to více jako začínající ředitel mohu individuální koučinky srdečně doporučit. Ta síla je v naslouchání. V čase a prostoru, v nichž někdo věnuje pozornost jen Vám. Všem doporučuji. Po vynikajících zkušenostech s nasloucháním v rámci svých individuálních koučinků jsem se rozhodl toto zprostředkovat i všem svým zaměstnancům. Pozval jsem Šťastnou školu k nám na seminář wellbeingu a právě to byl další moment tohoto úžasného roku, kdy mým pedagogům začalo stoupat sebevědomí. To se nutně děje, když člověk začne naslouchat sám sobě a troufnu si říct, že oni začali prožívat i každý trošku více štěstí ve svém osobním vnímání života. Jana Bolková a Vlaďka Břachová jsou dvě kouzelné dámy a tento seminář aktivně dotvářely na míru právě naší skupině. Nejen za to jim patří náš velký dík. I seminář wellbeingu maximálně doporučuji. Kromě již zmíněného jsme si dohodli individuální koučink pro každého pedagoga, uspořádali jsme v mém městě veřejný workshop Naslouchání a rozhodně hodlám ve spolupráci pokračovat a mohu ji všem jedině doporučit.
Michal Bartoňředitel ZŠ Úlibice

 

DÍLČÍ PROJEKTY

Stavíme na dlouhodobé spolupráci a naše projekty se vzájemně podporují.

Pracujeme s dětmi, pedagogy i rodiči.

programy s akreditací mšmt pro pedagogické pracovníky

MŠMT- 8662/2023-5-403

 • WELL-BEING A PSYCHOHYGIENA VE ŠKOLÁCH
 • PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ
 • PREVENCE KONFLIKTNÍHO JEDNÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Zaměřujeme se na pedagogy. Naším cílem je pomoci škole vybudovat pevné základy, kterými jsou dobré vztahy a ochota spolupráce. Víme, že v atmosféře porozumění se tvoří prostor pro prohloubení důvěry mezi pedagogem a žákem, ochota naslouchat a tvořit kvalitní vztahy, vzájemný respekt, efektivní komunikace mezi pedagogy navzájem i mezi žáky a pedagogy. 

Cíle, ke kterým směřujeme:

 • skutečné naslouchání a porozumění
 • budování důvěry a dobrých vztahů
 • zvýšení odolnosti vůči stresu
 • nacházení nových způsobů řešení

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro PEDAGOGY 

WELL-BEING A PSYCHOHYGIENA VE ŠKOLÁCH

Cílem tohoto vzdělávání je poskytnout pedagogům nástroj k poznání sama sebe, vlastních schopností a limitů a tím podpořit rozvoj vlastního potenciálu a kreativity v každodenním životě.

Díky pochopení principů fungování lidské mysli, pedagogové získají efektivní "metodiku" k tomu, aby přirozeně zvládali nápor každodenních povinností i výzev a dokázali lépe odolávat stresu, frustracizvládat náročné situace. Zvýší se jejich schopnost asertivního jednání, komunikace a spolupráce.

Předávané nástroje a postupy si na kurzu každý vyzkouší tak, aby je mohl používat dlouhodobě v profesním i osobním životě.

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro PEDAGOGY

PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Cílem tohoto vzdělávání je poskytnout pedagogům nástroj k tomu, aby lépe zvládali nápor každodenních povinností i výzev.

Současně se pedagogové seznámí s praktickými postupy zvládání konfliktů, na základě kterých je možné budovat dobré vztahy s kolegy i žáky. 

Pedagogové získají porozumění a nadhled nad běžnými problémy, naučí se včas rozpoznat signály vedoucí k syndromu vyhoření a podniknout efektivní kroky k jejich eliminování. Díky tomu předchází zahlcení, lépe zvládají každodenní úkoly a výzvy, využívají kreativitu při jejich řešení a předcházejí syndromu vyhoření.

Předávané nástroje a postupy si na kurzu každý vyzkouší tak, aby je mohl používat v každodenním životě.

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro PEDAGOGY

PREVENCE KONFLIKTNÍHO JEDNÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Cílem tohoto vzdělávání je poskytnout pedagogům nástroj k prevenci konfliktního jednání v žákovském kolektivu. 

Předáme pedagogům praktické nástroje k rozvoji zdravých mezilidských vztahů, budování vzájemné tolerance, respektu, přijímání odlišností bez potřeby vymezovat se pomocí konfliktu a způsoby, jak tyto nástroje předat svým žákům.

Učíme pedagogy, jak mohou podporou stabilních a zdravých vztahů v třídním kolektivu předcházet vzniku konfliktů a šikany mezi žáky.

Předávané nástroje a postupy si na kurzu každý vyzkouší tak, aby je mohl používat v každodenním životě a předávat je svým žákům.

ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY pro DĚTI

NASLOUCHÁNÍ A POROZUMĚNÍ DO ŠKOL

WELBEING PRO DĚTI

Hlavním cílem těchto projektů je podpora psychického zdraví dětí. Skrze metody zážitkové pedagogiky děti získávají větší psychickou odolnost vůči stresu, stávají se vyrovnanějšími a spokojenějšími jak se sebou, tak v kolektivu. Zvyšuje se jejich dovednost skutečného naslouchání a porozumění sobě i druhým. 

Cíle, ke kterým směřujeme:

 • větší psychická odolnost
 • zlepšení komunikačních dovedností
 • rozvoj schopnosti formulovat a vyjádřit vlastní názor
 • ochota respektovat jiný názor
 • zvýšení porozumění obsahu učiva díky otevřenosti ke sdělovaným informacím

UNIKÁTNÍ PROJEKT PRO DĚTI 10-17 let

STAR TEAM - DĚTI DĚTEM

Cílem tohoto projektu je vytvořit tým dětských koučů pro podporu psychické pohody a rozvoj dobré kondice celé osobnosti dětí školního věku.

Dětský kouč mluví se svými vrstevníky stejným jazykem, s jednoduchostí pohledu na věc a inspiruje je k hledání vlastních řešení vzniklých situací. Děti otevřeněji mluví o problému s vrstevníkem než s dospělým.  Cílem projektu je podpořit děti v objevování jejich přirozenosti a nabídnout jim možnost sdílení s uvědoměním, že “na to nejsou samy”.

Dlouhodobým cílem s velkým přesahem je vytvoření otevřené skupiny dětských koučů, ze kterých se stanou youtubeři a influenceři v oblasti porozumění lidské mysli a v oblasti duševního zdraví dětí s vlastními vysílacími kanály.

FINANČNÍ GRAMOTNOST - INTERAKTIVNÍ ONLINE HRA

život podle vás

Projekt Porozumění mysli Šťastná škola doporučuje hru Vzdělávací společnosti pro finanční gramotnost Život podle Vás.

Online hra, díky které se můžete komplexně zamyslet nad svými financemi. Stanete se manažerem domácnosti a vaším úkolem bude postarat se o svou virtuální rodinu. Jaké kroky vás dovedou ke spokojenému stáří, kdy vás nebude trápit výše nájmu? Jakým rozhodnutím je lepší se vyhnout ve hře i ve skutečném životě? Zažijte si Život podle Vás a naučte se skutečně ovládat své finance.

Podpořte nás 

Nadchl vás projekt Šťastná škola? Pomozte nám šířit ho rychleji. Propagujte nás. Podpořte školy příspěvkem na Donio.cz

kdo za tím stojí? 

JANA BOLKOVÁ

Zakladatelka a ambasadorka projektu Šťastná škola. Má za sebou studium psychoterapeutické fakulty a více než 20 let terapeutické praxe. Transformativní koučka a mentorka, jednatelka Centra pro podporu rozvoje osobnosti a dalšího vzdělávání AQVA LIFE s.r.o.

VLAĎKA BŘACHOVÁ

Podnikatelka, mentorka a lektorka s mnohaletou praxí s vedením lidí. Certifikovaná transformativní koučka, jejíž život i práci vystihuje čínské přísloví: „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den. Naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život.“

KATEŘINA FIŠEROVÁ

Spoluzakladatelka projektu Šťastná škola. Generální ředitelka marketigové společnosti a členka představenstva mezinárodní organizace 3PGC (Globální komunity Tří principů). Certifikovaná transformativní koučka, která neúnavně naplňuje svou vizi, že šťastnější budoucnost začíná už ve školních lavicích.

KAROLÍNA KOFROŇOVÁ

Zkušená lektorka a konzultantka ve veřejné správě s právnickým vzděláním. Certifikovaná transformativní koučka. Miluje naslouchání, které považuje za základní předpoklad komunikace.

PETRA MAŠKOVÁ

Původně terapeutka s téměř 20letou praxí. Certifikovaná transformativní koučka a lektorka zážitkové pedagogiky a firemních teambuildingů. Miluje hry a výzvy a razí heslo, že smysl má jen život, který nás baví.

a další

.. je nás mnohem víc a přidávají se další nadšenci, kteří sdílí vizi projektu Šťastná škola. Jsou mezi námi pedagogové, psychologové, terapeuti, inženýři, právníci i lidé bez titulů - všichni jsme však vyškolení v principech fungování mysli a jejich uplatňování v praxi.

Co říkají naši klienti

Jana Bolková a Tomáš Hasík - ředitel ZŠ Čáslav

O projektu Šťastná škola a co přínáší dlouhodobá spolupráce s námi >>>

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Do programu Šťastná škola jsme se přihlásili jako jedna z prvních škol na Kutnohorsku. Cítili jsme potřebu změny v mnohdy napjatých vztazích v pedagogickém sboru i mezi žáky. Jelikož jsme již měli osobní pozitivní zkušenost s Revolucí naslouchání, rozhodli jsme se vložit důvěru do rukou členů Akademie porozumění mysli, aby nám se změnou školního klimatu pomohli. S Akademií porozumění mysli spolupracujeme již druhý školní rok. Za tu dobu se náš pedagogický sbor i naši žáci posunuli dál v oblasti mezilidským vztahů, ve škole panuje přátelštější a uvolněnější atmosféra. Učitelé si častěji vyjdou navzájem vstříc, více spolupracují, ze sborovny se častěji ozývá smích a neformální rozhovory. Na této spolupráci si ceníme zejména toho, že pomoc je směřována ke všem partnerům ve vzdělávacím procesu, tedy i k rodičům žáků. Jsme velice rádi za péči o naše vyučující a pomoc při řešení problémů v profesní rovině i v jejich osobním životě. Jen spokojený učitel totiž může spoluvytvářet šťastnou školu.
Petra Reimannovázástupkyně ředitele ZŠ Čáslav Náměstí
Mým cílem bylo zlepšit komunikaci s lidmi, nalézt řešení při problémech, vést pedagogický sbor, vnímat žáky jako osobnosti a vnímat život pozitivně. Zaměřily jsme se na řešení nových nebo náročných situací ve škole s dětmi i s kolegy, ale i v osobním životě. Koučka mě pomocí otázek vedla k řešení problémů, byla mým průvodcem. Podněcovala moje myšlení vhodně zvolenými otázkami, pomáhala mi zmapovat situaci. Sama jsem objevovala, jak řešit dané problémy a v praxi jsem si potom mohla ověřit, zda moje cesta je správná. Jako učitelka jsem mohla v každé vyučovací hodině své zkušenosti využít. V kolektivu zaměstnanců jsem lépe zvládala náročné a stresující situace. Určitě mi koučink pomohl k osobnímu rozvoji, ke zlepšení vztahů s ostatními lidmi na pracovišti i v osobním životě.
Mgr. Libuše Štickázástupkyně ředitelky ZŠ Kutná Hora
V průběhu loňského školního roku jsme v Základní škole Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182 navázali prostřednictvím paní Jany Bolkové spolupráci se spolkem Porozumění mysli, z.s. Naše spolupráce se nejprve odehrávala na bázi bezplatných workshopů určených pro naše pedagogické zaměstnance. Paní učitelky i asistentky pedagoga se na společných setkáních se školiteli seznamovaly s principy vzájemného naslouchání a porozumění, učily se poznávat, jak si i v náročných chvílích zachovat emoční stabilitu. Přestože byla účast na setkáních dobrovolná a ve volném čase pedagogů, byla setkání stabilně navštěvována. Dalším prvkem spolupráce byla nabídka, opět bezplatných, koučinků určených pro vedení školy. Koučinky se začaly pravidelně uskutečňovat v průběhu minulého školního roku a jejich přínos potvrzuje to, že trvají dodnes. Účastní se jich ředitel i zástupkyně ředitele školy. Účast na koučování pomáhá vedení zvládat složité situace, ke kterým v řízení školy dochází, zejména v oblasti vztahů mezi zaměstnanci, ale i mezi pedagogy a žáky. Koučinky pomáhají vedení školy zůstat nestranným, stejně jako napomáhají ke klidnému řešení nastalých problémů. Vzhledem k pozitivnímu dopadu koučování na vedení školy jsme využili nabídky rozšíření spolupráce o koučování vybraných, zátěži nejvíce exponovaných, pedagogů. V současné době rozšiřujeme společné aktivity na žáky naší školy (projekt Šťastná škola), konkrétně podporu směřujeme k žákům osmých ročníků v oblasti poznání jejich osobního potenciálu. Tyto aktivity plánujeme v letošním školním roce završit spoluprací s rodiči zmíněných žáků, tak, abychom efektivně podpořili a utužili dopady workshopů. Naše vzájemná spolupráce také přesahuje ze školského prostředí do veřejného prostoru, kdy jsme počátkem března poskytli prostory pro akci v rámci cyklu Česko naslouchá. Akce určené na podporu technik vzájemného naslouchání a porozumění se účastnili nejen zaměstnanci školy, ale i rodiče, laická i odborná veřejnost. Úspěch akce dokládá zájem přítomných o další pokračování podobných aktivit ve městě Čáslav. Ve spolupráci s Porozuměním mysli chceme pokračovat i nadále, o probíhajících aktivitách průběžně informujeme širokou veřejnost.
Tomáš Hasíkředitel ZŠ Čáslav Náměstí

kontaktujte nás

Jste pedagogem a chtěli byste některý z projektů realizovat ve vaší škole?  Jste rodičem a zaujaly vás naše projekty?
Chtěli byste nás podpořit?

Kontaktujte nás, rádi si s vámi popovídáme o možnostech vhodných právě pro vás.

MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT PŘÍMO nebo PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE

Jana Bolková

Transformativní koučka a mentorka Zakladatelka projektu Šťastná škola              Lektorka naslouchání, wellbeingu, prevence vyhoření a konfliktního jednání

jana@porozumenimysli.cz
tel: +420 702 012 334

Šťastná škola

kontaktní e-mail: info@stastnaskola.eu