ŠŤASTNÁ Škola

Pomáháme školám být místem, kde šťastní učitelé vzdělávají šťastné děti.

V roce 2023 jsme získali akreditaci MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Líbí se vám, co děláme? Podpořte nás na Donio.cz

Představujeme NÁŠ projekt ŠŤASTNÁ ŠKOLA

Všechny děti přirozeně touží objevovat svět a učit se nové věci a snad všichni učitelé touží pomáhat dětem svět objevovat a nové věci je učit, dokud jim tuhle touhu něco nepokazí.

Z tohoto důvodu jsme vytvořili projekt Šťastná škola a vyzkoušeli ho na dvou školách jako pilotní program.

Využili jsme naše know-how, aby ve školách zavládla větší pohoda jak na straně dětí, tak na straně pedagogů i na straně rodičů. Víme, co je podstatou duševního zdraví a umíme tyto vědomosti vnést do praxe a naučit to ostatní.

Stáhněte si prezentaci k projektu a představte jej ve své škole:

Jaké by to bylo, kdyby všichni ve škole zažívali pohodu a radost z učení, vzájemně se respektovali a více se do školy těšili?

Jaké by to bylo, kdyby ve školách vládla atmosféra porozumění, přijetí a podpory?

Co kdyby byla škola místem, kde se  učí:

 • Přirozeně a hluboce naslouchat
 • Rozumět tomu, kde se berou naše pocity a emoce
 • Být v pořádku i se špatnou náladou
 • Vyjádřit svůj názor

Komu pomáháme

Dětem

Těšily se vaše děti na svůj první školní den?

Jak rychle se jejich radostné očekávání změnilo v nechuť vstávat a v nedělní úzkost, že zítra už je zase pondělí?

Můžeme to změnit.

UČITELŮM

I oni měli na začátku krásné sny.

Kolik iluzí ztratili? Kolik stresu denně zažívají? Kolik si toho vyslechnou od nespokojených rodičů? Kolik z nich je vyčerpaných, zklamaných, vyhořelých?

Umíme to změnit.

RODIČŮM

Asi každý rodič si ze všeho nejvíc přeje pro své dítě, aby bylo šťastné.

Kolik zklamání, kolik slz, kolik naštvaných slov stojí vás a vaše děti školní docházka?

Může to být jinak.

Jak pomáháme

Projekty Šťastné školy zahrnují práci s vedením školy, pedagogickými pracovníky i dětmi.

 • Pořádáme individuální a skupinová koučovací sezení.
 • Dodáváme speciální programy: prevence šikany, stresu, vyhoření, práce s emočním vypětím a nepříjemnými pocity.
 • Nabízíme programy na podporu komunikace, duševní hygieny a wellbeing.
 • Sestavíme pro každou školu program, který jim pomůže zvládnout téma, které aktuálně řeší.

DÍLČÍ PROJEKTY

Celý projekt je rozdělen do tří vzájemně se podporujících dílčích projektů:

NASLOUCHÁNÍ A POROZUMĚNÍ DO ŠKOL

Hlavním cílem tohoto projektu je získání dovednosti skutečného naslouchání a porozumění sobě i druhým. Je určen pro žáky druhého stupně základních škol.

Cíle, ke kterým směřujeme:

 • zlepšení komunikačních dovedností
 • rozvoj schopnosti formulovat a vyjádřit vlastní názor
 • ochota respektovat jiný názor
 • zvýšení porozumění obsahu učiva díky otevřenosti ke sdělovaným informacím

WELL-BEING PRO PEDAGOGY

Naše programy s akreditací MŠMT pro pedagogické pracovníky:

1. PREVENCE KONFLIKTNÍHO JEDNÁNÍ VE ŠKOLÁCH
2. PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ
3. WELL-BEING A PSYCHOHYGIENA VE ŠKOLÁCH

Zaměřujeme se na pedagogy. Naším cílem je pomoci škole vybudovat pevné základy, kterými jsou dobré vztahy a ochota spolupráce. Víme, že v atmosféře porozumění se tvoří prostor pro prohloubení důvěry mezi pedagogem a žákem, ochota naslouchat a tvořit kvalitní vztahy, vzájemný respekt, efektivní komunikace mezi pedagogy navzájem i mezi žáky a pedagogy. 

Cíle, ke kterým směřujeme:

 • skutečné naslouchání a porozumění
 • budování důvěry a dobrých vztahů
 • zvýšení odolnosti vůči stresu
 • nacházení nových způsobů řešení

STAR TEAM - DĚTI DĚTEM

Cílem tohoto projektu je vytvořit tým dětských koučů pro podporu psychické pohody a rozvoj dobré kondice celé osobnosti dětí školního věku.

Dětský kouč mluví se svými vrstevníky stejným jazykem, s jednoduchostí pohledu na věc a inspiruje je k hledání vlastních řešení vzniklých situací. Děti otevřeněji mluví o problému s vrstevníkem než s dospělým.  Cílem projektu je podpořit děti v objevování jejich přirozenosti a nabídnout jim možnost sdílení s uvědoměním, že “na to nejsou samy”.

Dlouhodobým cílem s velkým přesahem je vytvoření otevřené skupiny dětských koučů, ze kterých se stanou youtubeři a influenceři v oblasti porozumění lidské mysli a v oblasti duševního zdraví dětí s vlastními vysílacími kanály.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PREVENCE KONFLIKTNÍHO JEDNÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Cílem tohoto vzdělávání je poskytnout pedagogům nástroj k prevenci konfliktního jednání v žákovském kolektivu. 

Předáme pedagogům praktické nástroje k rozvoji zdravých mezilidských vztahů, budování vzájemné tolerance, respektu, přijímání odlišností bez potřeby vymezovat se pomocí konfliktu a způsoby, jak tyto nástroje předat svým žákům.

Učíme pedagogy, jak mohou podporou stabilních a zdravých vztahů v třídním kolektivu předcházet vzniku konfliktů a šikany mezi žáky.

Předávané nástroje a postupy si na kurzu každý vyzkouší tak, aby je mohl používat v každodenním životě a předávat je svým žákům.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Cílem tohoto vzdělávání je poskytnout pedagogům nástroj k tomu, aby lépe zvládali nápor každodenních povinností i výzev.

Současně se pedagogové seznámí s praktickými postupy zvládání konfliktů, na základě kterých je možné budovat dobré vztahy s kolegy i žáky. 

Pedagogové získají porozumění a nadhled nad běžnými problémy, naučí se včas rozpoznat signály vedoucí k syndromu vyhoření a podniknout efektivní kroky k jejich eliminování. Díky tomu předchází zahlcení, lépe zvládají každodenní úkoly a výzvy, využívají kreativitu při jejich řešení a předcházejí syndromu vyhoření.

Předávané nástroje a postupy si na kurzu každý vyzkouší tak, aby je mohl používat v každodenním životě.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

WELL-BEING A PSYCHOHYGIENA VE ŠKOLÁCH

Cílem tohoto vzdělávání je poskytnout pedagogům nástroj k poznání sama sebe, vlastních schopností a limitů a tím podpořit rozvoj vlastního potenciálu a kreativity v každodenním životě.

Díky pochopení principů fungování lidské mysli, pedagogové získají efektivní nástroj k tomu, aby přirozeně zvládali nápor každodenních povinností i výzev a dokázali lépe odolávat stresu, frustraci a zvládat náročné situace. Zvýší se jejich schopnost asertivního jednání, komunikace a spolupráce.

Předávané nástroje a postupy si na kurzu každý vyzkouší tak, aby je mohl používat v každodenním životě.

Podpořte nás 

Líbí se vám tento projekt? Podpořte nás svým příspěvkem na Donio.cz

kdo za tím stojí? 

KATKA FIŠEROVÁ

Zakladatelka projektu Šťastná škola. Certifikovaná transformativní koučka, která neúnavně naplňuje svou vizi, že šťastnější budoucnost začíná už ve školních lavicích.

KAT ČERNÁ

Má dvě děti a mnoho životních zkušeností. Certifikovaná transformativní koučka. Při své práci se specializuje na lidský potenciál, duševní zdraví a vztahy. Pracuje s dětmi, dospělými, s onkologickými pacienty.

PETRA MAŠKOVÁ

Maminka dvou dětí a lektorka zážitkové pedagogiky. Certifikovaná transformativní koučka. Miluje hry a výzvy a razí heslo, že smysl má jen život, který nás baví.

JANA BOLKOVÁ

Ambasadorka projektu Šťastná škola. Certifikovaná transformativní koučka a žena s velkým srdcem. Maminka dvou dcer, z toho jedné školou povinné. Neúnavná propagátorka naslouchání a porozumění nejen ve školách.

KAROLÍNA KOFROŇOVÁ

Bývalá úřednice, maminka dvou již dospělých dětí. Certifikovaná transformativní koučka. Miluje naslouchání, které považuje za základní předpoklad komunikace.

a další

...už nás je nás mnohem víc a přidávají se další nadšenci, kteří sdílí vizi projektu Šťastná škola.

Co říkají naši klienti

Do programu Šťastná škola jsme se přihlásili jako jedna z prvních škol na Kutnohorsku. Cítili jsme potřebu změny v mnohdy napjatých vztazích v pedagogickém sboru i mezi žáky. Jelikož jsme již měli osobní pozitivní zkušenost s Revolucí naslouchání, rozhodli jsme se vložit důvěru do rukou členů Akademie porozumění mysli, aby nám se změnou školního klimatu pomohli. S Akademií porozumění mysli spolupracujeme již druhý školní rok. Za tu dobu se náš pedagogický sbor i naši žáci posunuli dál v oblasti mezilidským vztahů, ve škole panuje přátelštější a uvolněnější atmosféra. Učitelé si častěji vyjdou navzájem vstříc, více spolupracují, ze sborovny se častěji ozývá smích a neformální rozhovory. Na této spolupráci si ceníme zejména toho, že pomoc je směřována ke všem partnerům ve vzdělávacím procesu, tedy i k rodičům žáků. Jsme velice rádi za péči o naše vyučující a pomoc při řešení problémů v profesní rovině i v jejich osobním životě. Jen spokojený učitel totiž může spoluvytvářet šťastnou školu.
Petra Reimannovázástupkyně ředitele ZŠ Čáslav Náměstí
Mým cílem bylo zlepšit komunikaci s lidmi, nalézt řešení při problémech, vést pedagogický sbor, vnímat žáky jako osobnosti a vnímat život pozitivně. Zaměřily jsme se na řešení nových nebo náročných situací ve škole s dětmi i s kolegy, ale i v osobním životě. Koučka mě pomocí otázek vedla k řešení problémů, byla mým průvodcem. Podněcovala moje myšlení vhodně zvolenými otázkami, pomáhala mi zmapovat situaci. Sama jsem objevovala, jak řešit dané problémy a v praxi jsem si potom mohla ověřit, zda moje cesta je správná. Jako učitelka jsem mohla v každé vyučovací hodině své zkušenosti využít. V kolektivu zaměstnanců jsem lépe zvládala náročné a stresující situace. Určitě mi koučink pomohl k osobnímu rozvoji, ke zlepšení vztahů s ostatními lidmi na pracovišti i v osobním životě.
Mgr. Libuše Štickázástupkyně ředitelky ZŠ Kutná Hora
V průběhu loňského školního roku jsme v Základní škole Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182 navázali prostřednictvím paní Jany Bolkové spolupráci se spolkem Porozumění mysli, z.s. Naše spolupráce se nejprve odehrávala na bázi bezplatných workshopů určených pro naše pedagogické zaměstnance. Paní učitelky i asistentky pedagoga se na společných setkáních se školiteli seznamovaly s principy vzájemného naslouchání a porozumění, učily se poznávat, jak si i v náročných chvílích zachovat emoční stabilitu. Přestože byla účast na setkáních dobrovolná a ve volném čase pedagogů, byla setkání stabilně navštěvována. Dalším prvkem spolupráce byla nabídka, opět bezplatných, koučinků určených pro vedení školy. Koučinky se začaly pravidelně uskutečňovat v průběhu minulého školního roku a jejich přínos potvrzuje to, že trvají dodnes. Účastní se jich ředitel i zástupkyně ředitele školy. Účast na koučování pomáhá vedení zvládat složité situace, ke kterým v řízení školy dochází, zejména v oblasti vztahů mezi zaměstnanci, ale i mezi pedagogy a žáky. Koučinky pomáhají vedení školy zůstat nestranným, stejně jako napomáhají ke klidnému řešení nastalých problémů. Vzhledem k pozitivnímu dopadu koučování na vedení školy jsme využili nabídky rozšíření spolupráce o koučování vybraných, zátěži nejvíce exponovaných, pedagogů. V současné době rozšiřujeme společné aktivity na žáky naší školy (projekt Šťastná škola), konkrétně podporu směřujeme k žákům osmých ročníků v oblasti poznání jejich osobního potenciálu. Tyto aktivity plánujeme v letošním školním roce završit spoluprací s rodiči zmíněných žáků, tak, abychom efektivně podpořili a utužili dopady workshopů. Naše vzájemná spolupráce také přesahuje ze školského prostředí do veřejného prostoru, kdy jsme počátkem března poskytli prostory pro akci v rámci cyklu Česko naslouchá. Akce určené na podporu technik vzájemného naslouchání a porozumění se účastnili nejen zaměstnanci školy, ale i rodiče, laická i odborná veřejnost. Úspěch akce dokládá zájem přítomných o další pokračování podobných aktivit ve městě Čáslav. Ve spolupráci s Porozuměním mysli chceme pokračovat i nadále, o probíhajících aktivitách průběžně informujeme širokou veřejnost.
Tomáš Hasíkředitel ZŠ Čáslav Náměstí

kontaktujte nás

Jste pedagogem a chtěli byste některý z projektů realizovat na vaší škole?  Jste rodičem a zaujaly vás naše projekty?
Chtěli byste nás podpořit? Kontaktujte nás, rádi si s vámi popovídáme o možnostech právě pro vás.

Jana Bolková
jana@porozumenimysli.cz
tel: +420 702 012 334

Kateřina Černá
kat@porozumenimysli.cz
tel: +420 725 834 829